pondělí 11. září 2017

MŮŽE SOUCIT ZMĚNIT NÁŠ SVĚT?

Soucit – proč právě teď?

V současném světě působí několik sil, které se sbližují, což nasvědčuje tomu, že nadešel čas soucitnosti. Zmenšující se svět (počet obyvatel vzrůstá, přírodní zdroje jsou však omezené; problémy životního prostředí se týkají všech; technologie, demografické změny a globální ekonomika zmenšují vzdálenosti mezi lidmi, kulturami a náboženstvími) nás povolává k rozvíjení ducha soužití a spolupráce. Ve skutečnosti jsme v tom všichni spolu. Soucitnost se týká právě této jednoty lidstva. Pokud by se kupříkladu věřící všech náboženství shodli na soucitu jako na jednotném základu, vznikla by pevná půda, na níž by našly společnou řeč a vzájemný respekt miliony lidí. Význačný vědec zabývající se emocemi Paul Ekman v řadě dojímavých dialogů s dalajlámou předložil pádné důvody, proč je takzvaný „globální soucit“ nejdůležitějším tématem naší doby. Jestliže jako jednotlivci i jako globální společnost vezmeme soucitnost vážně jako součást lidské povahy, máme reálnou šanci vytvořit humánnější svět.

Poznatky nejrůznějších oborů – z výzkumu primátů, dětské vývojové psychologie, neurovědy, nových ekonomických směrů ukazují, že nejsme jen zištné a soutěživé bytosti, ale rovněž pečující a spolupracující. To nám dává naději. Kromě toho díky novým zobrazovacím technikám a objevu plasticity mozku (celoživotně probíhajících fyzických změn mozku, k nimž dochází v závislosti na prostředí a zkušenosti) začínají výzkumníci chápat, jak vědomý mentální trénink jako meditace ovlivňuje mozek. Studie využívající zobrazovací vyšetření mozku dlouhodobě meditujících lidí, které provádí psycholog a neurovědec Richard Davidson a další, otevřel nové cesty výzkumu účinků meditace na neuronální úrovni. Vědecký pokrok, k němuž v této oblasti došlo, vedl ke vzniku zcela nového oboru zvaného kontemplativní věda, jež zkoumá účinky kontemplativních technik, jako je meditace, na zdraví, kognitivní vývoj, regulaci emocí a další. Z nového vědeckého odvětví plyne, že cvičením mysli můžeme bez přehánění měnit svůj mozek.

Vzpomínám si, jak dalajláma před lety na jednom z dialogů Mind and Life konaném v jeho rezidenci v Indii vyzval přítomné vědce: „Vy vědci,“ řekl, „jste udělali obdivuhodný kus práce na zmapování patologických změn lidské mysli. Avšak pozitivními vlastnostmi, jako je soucitnost, natožpak možnostmi jejich rozvíjení, jste se zabývali velmi málo nebo vůbec ne. Proč tedy teď nevyužít účinných nástrojů k výzkumu účinků kontemplativních cvičení? Jakmile budeme mít k dispozici vědecké poznatky o účinnosti těchto cvičení, můžeme je nabídnout širokým vrstvám obyvatel, a to nikoli jako duchovní cvičení, nýbrž jako techniky k dosažení psychické pohody a emoční vyrovnanosti.“


Úryvek z knihy ODVÁŽNÉ SRDCE, která právě vychází v Česku i na Slovensku a jejímž autorem je hlavní překladatel dalajlámy Thupten Jinpa.  Koupit ji můžete ZDE.


Žádné komentáře:

Okomentovat